غلامعلی  جهانگیری

غلامعلی جهانگیری

عضو هیات عامل و معاون اتكائي بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سوابق کاری:

معاون فنی بیمه ایران

معاون مدیر کل اتکای و مدیر کل بیمه های اتکایی بیمه ایران

عضو هیات مدیره بیمه اتکائی امین

مسئول فنی بیمه اتکایی بیمه ایران

مسئول فنی بیمه های مستقیم بیمه ایران

عضو کارگروه اتکایی سندیکای بیمه گران ایران

 

 

 

 

اخبار مرتبط: