محمد رضائی

محمد رضائی

سرپرست بیمه ایران

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس مدیریت صنعتی

 

سوابق کاری:

  • کارشناس رسمی دادگستری در رشته بیمه
  • مؤسس و اولین رئیس هیئت مدیره انجمن کارشناسان صنعت بیمه
  • ارزیاب خسارت آتش سوزی
  • 20 سال سابقه کار در مدیریت آتش سوزی
  • معاون اداره کل نظارت بر صدور بیمه نامه آتش سوزی
  • رئیس اداره کل نظارت بر خسارت
  • معاون مدیر بیمه های آتش سوزی
  • مدیر بیمه های آتش سوزی
  • عضو هیات مدیره و معاون فنی بیمه سینا

 

 

اخبار مرتبط: