شناسه خبر : 48599

ماجرای کسر از حقوق دانشجو معلمان چیست؟

ماجرای کسر از حقوق دانشجو معلمان چیست؟

وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای از کسر مقرری ماه اول از حقوق دانشجو معلمان خبر داد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، وزارت آموزش و پرورش با اعلام قانونی بدون کسر مقرری ماه اول از حقوق دانشجو معلمان در اینباره اطلاعیه‌ای صادر کرد.

"از سال‌ها پیش، در بخش کسورات فیش حقوقی ماه فروردین فرهنگیان، بندی گنجانده می‌شود با عنوان مقرری ماه اول. بنا به این بند تقریبا همه اضافه‌حقوق سالانه ماه فروردین فرهنگیان از فیش حقوقی آنان کسر می‌شود. به عبارت دیگر فرهنگیان در ماه فروردین، افزایش حقوق سالانه ندارند.."

در اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش آمده است:

پیرو درخواست دانشجو معلمان، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش توضیحاتی در مورد کسر مقرری ماه اول دانشجو معلمان ارائه کرد:

 مطابق ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری، درآمد صندوق بازنشستگی از وجوهی که از حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمین رسمی و آزمایشی کسر می شود منحصر است به وجوه مذکور در‌ مواد ۷۱ و ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ این قانون و مبلغ ماه اول هرگونه حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم. در‌ صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی، دولت مکلف است کمبود آن را در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت کند.

تبصره (اصلاحی ۱۲ آبان ۱۳۹۴)- فوق‌العاده‌هاﻯ موضوع بندهاﻯ ب و پ و ت اصلاحی ماده ۳۹ و فوق‌العاده موضوع بند (ج) اصلاحی ماده مزبور از تاریخ‌اجراﻯ مرحله اول قانون استخدام کشورﻯ به مستثنیات مندرج در ماده ۷۱ اضافه می‌شود و تا زمانی که آئین‌نامه اجرایی بندهاﻯ ب و پ و ت اصلاحی‌ماده ۳۹ به تصویب نرسیده است فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز و بدﻯ آب و هوا به ترتیبی که در مقررات سابق پیش‌بینی شده است قابل پرداخت و‌مشمول معافیت موضوع این تبصره خواهد بود.

 به استناد مستندات ارائه  شده  و براساس  رویه انجام شده از دانشجویان تعهد خدمتی وزارت آموزش و پرورش  در دوران تحصیل  مقرری مذکور کسر نمی‌شد و در زمان شروع اشتغال با محاسبه آن  به میزان مقرری سنوات مربوطه برابر با یک ماه حقوق از دانشجویان کسر و به حساب صندوق واریز و کارسازی می‌شد.

بر همین اساس  با استعلام  صندوق بازنشستگی کشوری برابر با مستندات فوق و پاسخ مربوطه از سوی سازمان اداری و استخدامی  کشور با مضمون مشولیت و ایضا ورود دستگاه‌های نظارتی، وزارت آموزش و پرورش به کسر مقرری مربوطه برابر ضوابط و مقررات مربوط ملزم شد.

مزید استحضار  به منظور رفاه حال دانشجویان با توجه به فرآیند حقوق دریافتی این عزیزان در این مرحله به صورت ۳ قسط و بیشتر اقدام شده است.

ارسال نظر