شناسه خبر : 31585

کاهش سرعت اینترنت ثابت و سیار

کاهش سرعت اینترنت ثابت و سیار

سایت «اسپیدتست» در آمار مربوط به ماه ژانویه (دی-بهمن) از کاهش «میانه» سرعت اینترنت ثابت و همراه ایران خبر داد. این آمار همچنین حکایت از افزایش ۲۱ رتبه‌ای سرعت اینترنت سیار در یک‌سال گذشته دارد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، سایت «اسپیدتست» از مدتی قبل اعلام کرده بود در رتبه‌بندی سرعت اینترنت کشورها، دیگر از شاخص «میانگین» استفاده نخواهد کرد و «میانه» سرعت -شاخص «میانه» نقطه وسط داده‌های آماری است - را برای محاسبات خود در نظر می‌گیرد. این سایت در تازه‌ترین آمار مربوط به سرعت اینترنت کشورهای جهان از کاهش یک رتبه‌ای در اینترنت سیار و ۲ رتبه‌ای در اینترنت ثابت کشور خبر داده است.

اکنون بر اساس شاخص «میانه» جایگاه اینترنت سیار کشور با یک رتبه افت به ۵۶ و اینترنت ثابت با ۲ پله افت به ۱۴۶ رسیده است. بهمن سال گذشته جایگاه ایران در اینترنت ثابت ۱۴۰ و در اینترنت همراه ۷۷ بود. این آمار نشان می‌دهد اینترنت سیار توانسته در ۱۲ ماه گذشته ۲۱ پله صعود کند و اینترنت ثابت با ۶ پله افت مواجه شده است.

بر اساس شاخص«میانه»، سرعت دانلود اینترنت ثابت کشور ۱۱.۴۴ مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۱.۸۴ و میزان تاخیر ۲۹ میلی ثانیه است. بر اساس همین شاخص سرعت دانلود (بارگذاری) اینترنت سیار ۳۵.۸۷ مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۱۰.۰۵ مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر ۲۹ میلی‌ثانیه است.

بر اساس آمار این سایت، «میانه» سرعت دانلود اینترنت سیار در جهان ۳۷.۹۸ مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۹.۷۵ مگابیت برثانیه و میزان تاخیر ۲۸ میلی‌ثانیه است. همچنین سرعت دانلود اینترنت ثابت در جهان ۷۶.۳۴ مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۳۳.۳۶ مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر ۱۰ میلی ثانیه محاسبه شده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای