شناسه خبر : 31279

پیش‌بینی تداوم روند افزایشی تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کشور

پیش‌بینی تداوم روند افزایشی تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کشور

بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، بررسی وضعیت تبخیر در حوضه‌های آبریز کشور نشان از آن دارد که در این هفته روند تبخیر نسبت به هفته قبل تغییرچندانی ندارد، اما هفته آینده روند افزایش خواهد یافت.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، میزان تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کشور یکی از مهم‌ترین مسائل در به‌وجودآمدن کم‌آبی یا پرآبی است، به‌طوری که هرچه میزان تبخیر بیشتر باشد وضعیت تأمین آب هم مشکلات بیشتری خواهد داشت.

بر اساس اعلام مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، برای هفته اول، ضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در کل کشور دارای تغییرات محسوسی نیست و نسبت به هفته گذشته به صورت پراکنده در بیشتر مناطق کشور (به خصوص جنوب شرق) افزایشی خواهد بود.

وضعیت پتانسیل تبخیر برای هفته دوم نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در بیشتر مناطق کشور به صورت پراکنده کاهشی پیش بینی می شود و همچنین برای هفته دوم نسبت به هفته گذشته، در نواحی جنوبی تا شرق کشور افزایشی خواهد بود.

پیش‌بینی اختلاف متوسط هفتگی پتانسیل تبخیر روزانه برای این هفته

بر پایه این گزارش، اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۲۱ بهمن نسبت به هفته گذشته ۰.۲ میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۰.۲ میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۰.۲ میلیمتر و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۱ دهم میلیمتر است.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته منتهی به ۲۱ بهمن نسبت به هفته گذشته ۶ دهم میلیمتر است، همچنین این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر هم مصفر میلی‌متر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز قره‌قوم به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۲دهم میلیمتر و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر هم منفی ۰.۱ میلیمتر است.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز مرزی شرق در هفته منتهی به ۲۱ بهمن نسبت به هفته گذشته ۱ دهم میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۱ دهم میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۶ دهم میلیمتر و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۱ دهم میلیمتر است.

پیش‌بینی تداوم روند افزایشی تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کشور

متوسط هفتگی پتانسیل تبخیر روزانه در هفته آینده

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۲۸ بهمن‌ماه نسبت به هفته گذشته منفی ۰.۳ میلیمتر خواهد بود، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی ۸ دهم میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این شکل است که نسبت به هفته گذشته یک دهم میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی ۳ دهم میلیمتر خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته منتهی به ۲۸ بهمن‌ماه نسبت به هفته گذشته ۰.۳ میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی ۰.۶ میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز قره‌قوم به این شکل است که نسبت به هفته گذشته منفی ۴ دهم میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی ۸ دهم میلیمتر خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز مرزی شرق در هفته منتهی به ۲۸ بهمن‌ماه نسبت به هفته گذشته ۰.۷ میلی‌متر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی ۶ دهم میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۷ دهم میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی ۳ دهم میلی‌متر خواهد بود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای