شناسه خبر : 30954

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت کمپرسورسازی پادنا چه میزان سود ساخت؟

شرکت کمپرسورسازی پادنا چه میزان سود ساخت؟

شرکت کمپرسورسازی پادنا در تاریخ ۲۸اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ به صورت"شرکت سهامی خاص"با شناسه ملی۱۰۵۳۰۳۱۵۹۹۶ تاسیس و طی شماره ۲۰۳۸۹۰ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

چابک آنلاین، ساناز صداقت، شرکت در حال حاضر جزء واحدهای فرعی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری  امید است.

مرکز اصلی شرکت واقع در استان فارس، شهرستان شیراز بعد از پلیس راه شیراز_کازرون بوده  و پس از انتقال آن به شهر شیراز تحت  شماره  ۱۹۴۹۲  در اداره ثبت شرکت های شیراز به ثبت رسیده است.

1

فعالیت های اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

مشاوره،طراحی،معامله درتولیدو توزیع کمپرسور یخچال، فریزر و کولرو خدمات آزمایشگاهی در زمینه کمپرسورهای برودتی، اخذ هرگونه وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی اعتباری در داخل و یا خارج از کشور،خرید و فروش و واردات و صادرات  کالاهای مجاز  بازرگانی در چارچوب اساسنامه، مشارکت در سایر شرکت های جدید  از طریق تاسیس یا تعهد شرکت های جدید و با تعهد سهام‌ شرکت های موجود، انجام عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم‌یا غیر مستقیم به تمام و یا هر یک از  موضوعات مشروحه مربوط است.

به موجب  پروانه بهره برداری به شماره ۱۰۸۱۲۹۵۹۰ مورخ 1383که توسط اداره کل صنایع و منابع استان فارس صادرشده، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت۳۰۰.۰۰۰ (واحد) در ۳ شیفت کاری  در تاریخ ۱۲/۰۸/۱۳۸۳  آغاز  شد که به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۰۸۱۲۵۱۸۳ مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۸۳  ظرفیت کارخانه به ۱.۰۰۰.۰۰۰(واحد) در سه شیفت کاری اصلاح شد.

2

4

3

مدیریت ریسک

با وجود تمام برنامه ریزی ها و دقت نظرهایی که توسط مدیران و کارشناسان شرکت صورت می گیرد، کماکان برخی از عوامل خارج از کنترل شرکتها وجود دارد که با درجات مختلفی از احتمال، می تواند منجر به عدم دستیابی شرکت ها به هر یک از اهداف عملیاتی شود.

در این راستا احتمال عدم دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده تحت عنوان ریسک مطرح است.

مدیریت ریسک فرآیندی است که از طریق آن یک سازمان با روشی بهینه در مقابل انواع ریسک ها از خود واکنش نشان می دهد.

مدیریت ریسک روش منطقی شناسایی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، انعکاس و کنترل  ریسک هایی است که ممکن است دارایی، منابع و یافرصت های افزایش سود را تهدید کند.

به عبارت دیگر، به فرآیندی گفته می شود  که مدیریت درآن سعی دارد تا با تمهیداتی ، سطح ریسک پیش روی شرکت را به سطح قابل قبول برساند.

 براین اساس مدیریت  ابتدا انواع ریسک ها را شناسایی می کند و سپس روش کنترل آن را مشخص می کند.

شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک ها از طریق تجزیه و تحلیل شرایط و انجام و اقدامات لازم است.

6

مدیریت ریسک بازار

فعالیت شرکت در وهله اول، آن را در معرض ریسک های مالی تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد.

شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارزی ، موارد زیر را بکار می گیرد:

شرکت به منطور کاهش اثر افزایش قیمت ها اقدام به خرید به موقع مواد اولیه خود کرده است.

هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار با نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است.

Capture

مدیریت ریسک ارز

شرکت معاملاتی را به ارز انجام می دهد که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری ازنوسانات نرخ ارز قرار می گیرد.

آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق تغییر در نرخ فروش محصولات مدیریت می شود.

مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرار داد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود.

شرکت سیاستی مبنی بر معامله  تنها با طرف قراردادهای معتبر و اخذ وثیقه کافی ، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد.

شرکت تنها با شرکت هایی معامله می کند که سابقه معاملاتی مطلوبی داشته باشد.

مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه والزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است.

شرکت ریسک نقدینگی  را از طریق نگهداری سپرده کافی، از طریق  نظارت مستمر و بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق  مقاطع سر رسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.

مدیریت ریسک خرید های خارجی

بنا به شرایط حاکم بر وضعیت کشور،خریدهای خارجی(شامل مواد اولیه و کالاهای ساخته شده) ازطریق ثبت سفارش درسامانه جامع تجارت ولی بدون انجام تشریفات معمول ( از طریق اعتبارات اسنادی) خریداری شده است.

 مبالغ صورت حساب های شرکت مزبور مطابق با مبالغ ارزی مندرج در برگ های سبز گمرکی است.

مضافا به دلیل نداشتن حساب های ارزی نزد بانک های خارجی و عدم  امکان انتقال ارز از طریق سیستم بانکی، پرداخت های ارزی از طریق صرافی های معتبر ( دارای مجوز از بانک مرکزی) انجام شده است.

 اثر شیوع ویروس کوید ۱۹ بر فعالیت شرکت

با توجه به شیوع ویروس کوید ۱۹ از اسفند ۱۳۹۸ در کشور و رعایت پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های صادره در فعالیت کشور، این موضوع تاثیر با اهمیتی بر عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت نداشته است.

 

  • سیاوش

    این شرکت بورسیه؟

ارسال نظر

خدمات بیمه ای