شناسه خبر : 30664

عوارض صادرات سیب زمینی ۷۰ درصد شد

عوارض صادرات سیب زمینی ۷۰ درصد شد

بر اساس بخشنامه دفتر صادرات گمرک ایران به گمرکات اجرایی سراسر کشور، عوارض صادراتی سیب زمینی از ۱۲ درصد به ۷۰ درصد ارزش پایه صادراتی افزایش یافت.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا در متن این بخشنامه آمده است: " پیرو بخشنامه شماره بیستم آذرماه ۱۴۰۱ موضوع عوارض صادرات سیب زمینی، پیاز دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه  شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۸۴۵۰۶ مورخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی در خصوص افزایش اخذ عوارض صادراتی سیب زمینی از ۱۲درصد به ۷۰ درصد ارزش پایه صادراتی و با تایید سیستمی توسط نماینده وزارت جهاد کشاورزی در سامانه جامع امور گمرکی مطابق با مفاد نامه های مذکور و رعایت سایر قوانین و مقررات از تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ تا پایان سال جاری ارسال می گردد.

ضمنا اخذ عوارض ۰.۵درصد موضوع جز"و" تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۱ نیز  الزامی است".

ارسال نظر

خدمات بیمه ای