شناسه خبر : 21637

حضور سه عضو جدید در هیات مدیره آسان پرداخت پرشین

حضور سه عضو جدید در هیات مدیره آسان پرداخت پرشین

محمدرضا اسکندریون به نمایندگی از شرکت سامانه های نرم افزاری دنیز یک و محمدعلی گوگانی به نمایندگی از سامانه های نرم افزاری دنیز دو به جمع هیات مدیره شرکت آسان پرداخت پرشین اضافه شدند.

به گزارش چابک آنلاین، همچنین آرمان فرج زاده به نمایندگی از سامانه های نرم افزاری دنیز سه به جمع هیات مدیره شرکت آسان پرداخت پرشین پیوست.

مسعود شیرزادی و مسعود فتحی در جمع هیات مدیره شرکت آسان پرداخت پرشین ماندگار شدند.

پشتیبانی از تمامی پرداخت های شرکت بیمه ایران  از جمله پروژه های انجام شده شرکت آسان پرداخت پرشین ماندگار (آپ) است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای