شناسه خبر : 21407

یک عضو جدید به هیات مدیره داروسازی اکسیر پیوست

یک عضو جدید به هیات مدیره داروسازی اکسیر پیوست

فرید باقری به نمایندگی از دارو پخش جایگزین محسن کردی در هیات مدیره شرکت داروسازی اکسیر شد.

به گزارش چابک آنلاین، محمد گل محمدی ظهوری، ناصر اکبری، محمدابراهیم راعی عزآبادی و هاشم جاریانی سایر اعضای هیات مدیره شرکت داروسازی اکسیر را تشکیل می دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای