شناسه خبر : 21037

یک عضو جدید به هیات مدیره معدنی املاح ایران پیوست

یک عضو جدید به هیات مدیره معدنی املاح ایران پیوست

مرتضی احمدیان به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران جایگزین مهرداد مشیری در هیات مدیره شرکت معدنی املاح ایران شد.

به گزارش چابک آنلاین، از جبار گنجی نتاج، هوشنگ فرجی، مهدی همدم مومن و ابراهیم بلالی به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت معدنی املاح ایران یاد می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای