شناسه خبر : 20540

یک عضو جدید به هیات مدیره پالایش نفت تهران پیوست

یک عضو جدید به هیات مدیره  پالایش نفت تهران پیوست

حسین رمضانیان بادی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل به هیات مدیره شرکت پالایش نفت تهران پیوست.

به گزارش چابک آنلاین، از حامد آرمان فر  ، فریدون ورشوساز، حیدر شمسی و جواد بهشتی به عنوان سایر اعضا هیات مدیره شرکت پالایش نفت تهران یاد میشود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای