شناسه خبر : 20479

هیات مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش دستخوش تغییر شد

هیات مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش دستخوش تغییر شد

سعید قندی عضو هیات مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش شد.

به گزارش چابک آنلاین، پیش از او حامد نقشوان از اعضای هیات مدیره ی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش بود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای