شناسه خبر : 20370

محمدجواد سلیمی مدیرعامل سرمایه گذاری سپه شد

محمدجواد سلیمی مدیرعامل سرمایه گذاری سپه شد

محمدجواد سلیمی به نمایندگی از گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سپه پیوست و جایگزین محمدابراهیم آقابابائی شد.

به گزارش چابک آنلاین، آرش حبیبی، علی اکبر عرب مازار، محمدحسن صبوری دیلمی و حسین درودیان سایر اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سپه را تشکیل می دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای