شناسه خبر : 53665

امکان اعتراض به نتایج نهایی آزمون استخدامی وجود ندارد

به گزارش چابک آنلاین، داوطلبانی که در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۳ پذیرفته نشدند، می توانند فرایند گزینش خود را درخواست کنند.

با توجه به اینکه در تمام مراحل ارزیابی تکمیلی برای داوطلبان حق اعتراض به صورت مرحله به مرحله وجود داشته، لذا در این مرحله هیچ اعتراضی قابل پذیرش نیست.

 

ارسال نظر