شناسه خبر : 51318

ایران به رشد اقتصادی پایدار رسیده است

به گزارش چابک آنلاین، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی:

ماه گذشته بانک جهانی در گزارشی که منتشر کرده تایید کرده رشد اقتصادی ایران در ۴ سال اخیر به مرحله رشد اقتصادی پایدار رسیده است.

تغییر مسیر رشد اقتصادی از شرایط ناپایدار دهه ۹۰ به شرایط پایدار و باثبات، در گزارش بانک جهانی مورد تاکید و تایید قرار گرفته است.

 

 

ارسال نظر