شناسه خبر : 49557

مردان ایرانی در سال گذشته رکوردار مرگ شدند

به گزارش چابک آنلاین، در سال ۱۴۰۲ مردان ۵۵.۶ درصد و زنان ۴۴.۴ درصد از ثبت فوت ها را به خود اختصاص داده‌اند که این میزان در مدت مشابه سال قبل(۱۴۰۱) برابر ۵۶.۶ درصد برای مردان و ۴۳.۴ درصد برای زنان بوده است.

همچنین آمارهای ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد در مقابل هر ۱۳۰ مرد فوت شده، ۱۰۰ زن فوت شده‌اند.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۴۲ هزار و۲۱۳ رویداد فوت به ثبت رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل با تعداد  ۴۱۸هزار و ۷۴۱  رویداد فوت ثبت شده، ۵.۶درصد افزایش داشته است.

ارسال نظر