شناسه خبر : 49225

اختصاصی چابک آنلاین؛

میثم رهبری نژاد عضو جدید هیات مدیره شرکت نوسازی و ساختمان تهران شد

به گزارش چابک آنلاین، ترکیب هیات مدیره شرکت نوسازی و ساختمان تهران دچار یک تغییرشد.

میثم رهبری نژاد به عنوان عضو جدید، جایگزین احمد نظری درترکیب هیات مدیره شرکت نوسازی و ساختمان تهران شد.

ترکیب هیات مدیره شرکت نوسازی و ساختمان تهران شامل افرادی چون محمد بهرامی، مهدی ثامتی، حامد فرسیابی امامه، میثم رهبری نژاد و مجتبی دلخونی است.

ارسال نظر