شناسه خبر : 49128

اختصاصی چابک آنلاین؛

مهدی نوری اصل به هیات مدیره شرکت توسعه و عمران امید پیوست

به گزارش چابک آنلاین، ترکیب هیات مدیره شرکت توسعه و عمران امید با جایجایی یکی از اعضای هیات مدیره ، دستخوش تغییر شد.

براساس این گزارش، مجید محمدی شکیب جای خود را در هیات مدیره این شرکت به مهدی نوری اصل   واگذار کرد.

سایراعضای هیات مدیره توسعه و عمران امید یعنی مهدی بهداد، امین مؤیدی،کریم رشیدی پورو داریوش یاری در سمت  خود ماندگار شدند.

 

ارسال نظر