شناسه خبر : 49021

درج نام مادر روی کارت ملی منتفی شد

به گزارش چابک آنلاین، معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: در مورد درج نام مادر در کارت ملی مراحلی را پیش رفتیم ولی گفتند این کارت ها دارد منسوخ می شود و اصلا قرار است هیچ نامی در کارت‌های جدید نیاید.

 

ارسال نظر