شناسه خبر : 48576

اضافه شدن ۱۵ هزار تخت بیمارستانی به ظرفیت درمانی کشور

به گزارش چابک آنلاین، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت گفت: در حدود فعالیت ۳۰ ماهه دولت موفق شدیم ۱۵ هزار تخت بیمارستانی به بیمارستان های کشور اضافه کنیم.

وی افزود: برنامه ریزی شده است که ۹ هزار تخت بیمارستانی دیگر طی سال های آتی به این عدد اضافه کنیم.

 

ارسال نظر