شناسه خبر : 47529

دیگر ساعت قدیم و جدید نداریم!

به گزارش چابک آنلاین، تغییرات در ساعت ممکن است بر اساس تصمیمات دولت محلی و شرایط مختلف متفاوت باشد. بر اساس قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» که در بهار ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان رسید در سال ۱۴۰۳ تغییری در ساعت رسمی کشور ایجاد نمی‌شود.

در سال ۱۴۰۲ تغییری در ساعت رسمی کشور ایجاد نشد و در سال ۱۴۰۳ نیز چنین خواهد شد. در واقع بر اساس قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، در نوروز سال ۱۴۰۳ ساعت رسمی کشور به جلو و در شروع پاییز سال آتی به عقب کشیده نخواهد شد.

ارسال نظر