شناسه خبر : 46852

دستفروشی در تهران رسمی شد

به گزارش چابک آنلاین، سعید بیگی مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل در پاسخ به سوالی درباره سد معبر گفت: ما دامنه گسترده سد معبر را در سطح شهر داریم ۶٠ درصد آن به واحدهای صنفی برمیگردد، این امر از حیث موجودیت دستفروشان که نیازمند توجه هستند مسئولیت اجتماعی ما را سنگین میکند .

بیگی گفت: سعی میکنیم دستفروشی ساماندهی شود چرا که اسایش مردم را برهم می زد از بیست نقطه، دوازه نقطه ساماندهی شد، مثل تجریش، تهرانسهر، صابونیان، خیابان اردستانی و پانزده خرداد و...؛ موضوع دستفروشی چون مساله قدیمی است حتما نیازمند کار بنیادی تر دارد، از این رو جلسه متعددی با اصناف و وزارت کار و اقتصاد داشتیم، اما خبر جدید اینکه برای اولین بار مجوز فعالیت سیار را روی درگاه ملی قرار دادیم تا افراد پس از ثبت نام و درج مشخصات و فضای مورد نیاز برای آنها برنامه ریزی کنیم تا به شکل رسمی به آن بنگریم.

 

ارسال نظر