شناسه خبر : 46312

پایداری شبکه گاز در تمامی نقاط کشور

به گزارش چابک آنلاین، مدیر هماهنگی امورگازرسانی شرکت ملی گاز گفت: باتوجه به ورود سامانه بارشی در اکثر مناطق کشور، میزان مصرف گاز افزایش پیدا کرده است. در دوروز گذشته بیش از ۶۰۰ میلیون متر مکعب در بخش خانگی و تجاری مصرف گاز داشتیم.

وی افزود: با اقدامات مناسبی که در وزارت نفت انجام شد پایداری شبکه در حال حاضر در تمامی نقاط کشور برقرار است و چیزی به اسم قطع گاز در این مدت نداشتیم.

 

ارسال نظر