شناسه خبر : 44728

اعضای شورای راهبردی مدیریت مصرف انرژی صنعت پتروشیمی منصوب شدند

به گزارش چابک آنلاین، مرتضی شاهمیرزایی با صدور احکامی جداگانه، دبیر و اعضای شورای راهبردی مدیریت مصرف انرژی صنعت پتروشیمی را منصوب کرد.

سیدمرتضی اشرفی‌شهری دبیر و عضو این شورا، مدیران هلدینگ‌های پتروشیمی و نیز تعدادی از مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز به عنوان عضو شورای راهبردی مدیریت مصرف انرژی صنعت پتروشیمی منصوب شدند.

این شورا با هدف راهبری نظام‌مند مدیریت مصرف انرژی در صنعت پتروشیمی به منظور کاهش ناترازی، ایجاد ارزش افزوده، تولید پایدار و جلوگیری از آلودگی‌های محیط زیستی تشکیل شده است.

ارسال نظر