شناسه خبر : 32213

هیات مدیره لیزینگ ایران دستخوش تغییر شد

به گزارش چابک آنلاین، جلسه هیات مدیره اواسط اسفند ماه سالجاری شرکت لیزینگ ایران ، منجر به جایگزینی عبدالصالح پیرنیا به جای علی زارعی و حمیدرضاکردلوئی به جای اصغر زارع نژاد نیگجه شد.

روح اله غلامی نیز به نمایندگی از شرکت خدمات تجارت به جمع اعضای هیات مدیره این شرکت پیوست.

اصغر زارع نژاد نیگجه از اواخر سال گذشته به ترکیب هیات مدیره شرکت لیزینگ ایران به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان پیوسته بود.

ناگفته نماند که وی پیش از آن به عنوان  نماینده بانک تجارت در ترکیب هیات مدیره این شرکت بود.

مجتبی مالی و رضا زردشتی سایراعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ ایران را تشکیل می دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای