شناسه خبر : 27253

پیوستن یک عضو جدید به هیات مدیره بیمه نوین

به گزارش چابک آنلاین، کامبیز شاهرودی جایگزین رضا ایرانی تبار در هیات مدیره شرکت بیمه نوین شد.

شاهرودی، پیشتر عضو علی البدل هیات مدیره بیمه نوین بود که اکنون با کناره گرفتن رضا ایرانی تبار، به منظور تکمیل تعداد اعضای هیات مدیره این شرکت، به عنوان جایگزین ایرانی تبار در دوره تصدی انتخاب شد.

درحال حاضر عیسی شهسوارخجسته، حسین کریم خان زند، جواد گیوه چین کوهی و آرام رشیدی سایر اعضای هیات مدیره شرکت بیمه نوین را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای