شناسه خبر : 24913

بیمه حکمت صبا به مجمع می رود

به گزارش چابک آنلاین، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه حکمت صبا برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 1400 با دستور کار تصویب صورت های مالی در ساعت 10 صبح روز پنج شنبه 30 تیر ماه برگزار می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای