شناسه خبر : 24133

تمامی خانه های استان کردستان بیمه حوادث می شوند

به گزارش چابک آنلاین، مهدی طالبی، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) کردستان گفت: بیمه برکت با هدف ایجاد و گسترش حمایت از ساکنان روستاهای کشور و توسعه فرهنگ بیمه در این مناطق، همه خانه‌های روستایی استان کردستان را تحت پوشش بیمه حوادث قرار می دهد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای