شناسه خبر : 22279

بانک خاورمیانه افزایش سرمایه می دهد

به گزارش چابک آنلاین، بانک خاورمیانه درنظر دارد سرمایه ثبت شده خود را از محل سود انباشته تا مبلغ 35.000 هزار میلیارد ریال افزایش دهد.

درحال حاضر سرمایه ثبت شده شرکت بانک خاورمیانه 25.000 هزار میلیارد ریال است.

بانک خاورمیانه اعلام کرده که این افزایش سرمایه برای بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش سقف فردی تسهیلات و تعهدات صورت می گیرد.

ناگفته نماند که افزایش سرمایه شرکت بانک خاورمیانه منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای