شناسه خبر : 21505

زیان انباشته بیمه رازی به ۲۴۴ میلیارد تومان رسید

به گزارش چابک آنلاین، زیان انباشته شرکت بیمه رازی درنه ماهه سالجاری به رقم (۲,۴۴۹,۷۹۵) میلیون ریال رسید. 

زیان انباشته شرکت بیمه رازی در سال ما قبل از آن حدود (۲,۹۶۲,۰۷۸) میلیون ریال بوده است.

زیان انباشته شرکت بیمه رازی در نه ماهه سالجاری  با 17 درصد کاهش  نسبت به سال گذشته روبرو بوده است.

ازعلی جباری مرکید، امیررضا واعظی آشتیانی، محمد باقر محمد زاده مقدم، جمشید اقبالپورو شادی سلامت به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت بیمه رازی یاد می‌شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای