شناسه خبر : 21066

تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی خراسان شمالی از میانگین کشوری کمتر است

به گزارش چابک آنلاین، سید احمد سیدی ، مدیر کل تامین اجتماعی خراسان شمالی گفت: فقط ۳۸ درصد از جمعیت این استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارد وی بیان کرد: تعداد افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته در این استان از میانگین کشوری کمتر است و در حال حاضر فقط ۳۴۰ هزار نفر از جمعیت این استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای