شناسه خبر : 20534

۱۰ درصد پزشکان مازندران با بیمه سلامت قرارداد ندارند

به گزارش چابک آنلاین، محمدرضا میرزایی، مدیرکل بیمه سلامت مازندران گفت که  ۳۰۰ پزشک معادل حدود ۱۰ درصد پزشکان استان هنوز با این بیمه قرارداد ندارند و نمی‌توانند نسخه الکترونیکی صادر کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای