شناسه خبر : 19829

صد درصد حق بیمه مادران غیر شاغل دارای سه فرزند پرداخت می شود

به گزارش چابک آنلاین، زهرا یقطین مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری فارس گفت: در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت مکلف شده  با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نسبت به بیمه مادران خانه دار دارای سه فرزند اقدام کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای