شناسه خبر : 29898

چرا بعضی ها کمک به سبد خانوار دریافت می کنند؟

چرا بعضی ها کمک به سبد خانوار دریافت می کنند؟

تمامی مستمری بگیرانی که تا اسفند سال ۹۰ فعال بوده اند و مبلغ ناشی از اعمال افزایشات سال ۹۱ آنها کمتر از یک میلیون ریال بوده ما به التفاوت مربوطه را تا مبلغ فوق به عنوان کمک به سبد خانوار دریافت می کنند.

به گزارش چابک آنلاین، البته این مورد شامل کلیه مستمری بگیران که به نسبت سابقه مستمری بگیر شده اند نمی شود.

 

  • رها

    واقعا ماهی ۸۰۰ تومن حقوق چیه ؟

ارسال نظر

خدمات بیمه ای