شناسه خبر : 29763

اگر بیمه زنان خانه‌دار شوم، بعد از من چه کسی می‌تواند از این بیمه استفاده کند؟

اگر بیمه زنان خانه‌دار شوم، بعد از من چه کسی می‌تواند از این بیمه استفاده کند؟

من ازدواج نکرده‌ام و قصدی هم برای ازدواج ندارم. اگر بیمه زنان خانه‌دار شوم، بعد از من چه کسی می‌تواند از این بیمه استفاده کند؟

به جگزارش چابک آنلاین، بیمه زنان خانه دار دارای سه نرخ مختلف است که کمترین نرخ آن 12 درصد بوده و بیمه شدگانی که کسی را تحت تکفل خود ندارند می‌توانند از این نوع بیمه استفاده کنند و از خدمات بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای