شناسه خبر : 20290

اختصاصی چابک آنلاین؛

مجموع حضور صنعت بیمه در بیمه مکانیزاسیون کشاورزی یکسال هم نیست

مجموع حضور صنعت بیمه در بیمه مکانیزاسیون کشاورزی یکسال هم نیست

"حمیدرضا نامی"، رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان‌ تراکتور، کمباین، ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی در گفت و گو با چابک آنلاین: صنعت مکانیزاسیون کشاورزی در کشور قدمتی ۵۰ ساله دارد اما صنعت بیمه درمجموع حتی یکسال هم در این صنعت حضور نداشته است. این انجمن به صراحت اعلام نیاز و آمادگی می کند که با متخصصان حوزه بیمه طرح بیمه مکانیزاسیون کشاورزی را روی میز، به نقد و کارشناسی بگذارد و سپس طرح را در چارچوبی که برای شرکت های بیمه هم سودآور باشد اجرایی کند.

حجم ویدیو: 4.68M | مدت زمان ویدیو: 00:02:23
ارسال نظر

خدمات بیمه ای