افزایش ۱۱ درصدی تولید سیمان با تامین برق کافی

افزایش ۱۱ درصدی تولید سیمان با تامین برق کافی

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه تامین برق کافی برای صنعت سیمان در تابستان ۱۴۰۲ به افزایش ۱۱ درصدی تولید سیمان کشور منجر شد، گفت: صرفه جویی بخش خانگی در تابستان سال جاری همانند سال گذشته به افزایش برق مصرفی صنایع کمک می‌کند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از وزارت نیرو، "علی‌اکبر الوندیان" با ابراز رضایت از میزان برق تحویلی به صنایع سیمانی در فصل گرم سال گذشته گفت: با مساعدت وزیر نیرو و در قالب تفاهم‌نامه مشترک فی مابین وزارت نیرو و وزارت صمت، سال گذشته موفق شدیم از طریق جابجایی بار ضمن افزایش برق تحویلی به صنایع سیمانی، میزان تولید این صنعت را 11 درصد افزایش دهیم.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ادامه داد: تمام هزینه‌های تولید سیمان در سال‌های گذشته رو به افزایش بوده است و همین موضوع ضرورت تامین برق کافی با هدف استمرار روند تولید سیمان در تابستان را بیش از پیش مهم کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش جذابیت اقتصادی در حوزه صنعت سیمان با هدف حفظ مزیت اقتصادی در این صنعت اضافه کرد: صنعت سیمان یک صنعت مستمر است که در فصل تابستان نیز باید کوره کارخانه‌های سیمانی روشن باشد، اما می‌توانیم با محدود کردن تامین خوراک کوره در اوج بار ضمن کمک به برنامه‌های مدیریت مصرف، روند تولید این صنعت را در فصل گرم ادامه دهیم.

الوندیان با اشاره به افزایش ۱۱ درصدی میزان تولید صنعت سیمان در تابستان سال گذشته که به دنبال افزایش ۱۰ درصدی برق تحویلی به این صنعت رقم خورد، خطاب به مشترکان بخش خانگی گفت: به میزانی که مشترکان بخش خانگی در کاهش میزان مصرف برق فصل گرم سال با وزارت نیرو همکاری کنند، امکان تحویل برق بیشتر به صنایع انرژی بر همانند سیمان فراهم می‌شود و این موضوع نقش مهمی در افزایش میزان تولید، اشتغال و جلوگیری از نوسانات قیمتی در بازار خواهد داشت.

ارسال نظر