۹۰ درصد برنامه‌های تعمیر شبکه برق انجام شد

 ۹۰ درصد برنامه‌های تعمیر شبکه برق انجام شد

مدیرکل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال توانیر از اجرای بیش از ٩٠ درصد برنامه های نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع شبکه برق کشور خبر داد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از وزارت نیرو، مجتبی علیرضاپور با اشاره به گستردگی شبکه انتقال و فوق توزیع برق در اقلیم‌ها و شرایط جغرافیایی مختلف کشور، گفت: با برنامه‌ریزی و اقدامات صورت گرفته توسط همکاران معاونت‌های بهره‌برداری شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های پیمانکار نگهداری و تعمیرات، بیش از ٩٠ درصد از برنامه‌های از پیش تعیین شده تعمیرات و نگهداری شبکه انتقال برق کشور مشتمل بر ١٣٠ هزار کیلومتر مدار خط و ٢٣٠ هزار مگاولت آمپر ظرفیت منصوبه پست‌ها انجام شده و تا پیش از آغاز دوره اوج بار سال جاری، تمامی برنامه‌های از پیش تعیین شده در این بخش محقق خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این برنامه‌ها، شاهد حفظ و ارتقاء شاخص‌های کیفیت و آمادگی تجهیزات اساسی شبکه در اوج بار و تأمین برق خواهیم بود.

مدیرکل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال توانیر هوشمندسازی فرآیندهای نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع را به عنوان اولویت این دفتر در سال جاری مطرح کرد که با تجربه موفق استقرار در شرکت‌های پایلوت، در سال جاری در تمام شرکت‌های برق منطقه‌ای پیاده سازی خواهد شد.

ارسال نظر