افزایش ۵ هزارمگاواتی ظرفیت تبادل برق با کشورهای همسایه

افزایش ۵ هزارمگاواتی ظرفیت تبادل برق با کشورهای همسایه

مدیرعامل شرکت توانیر از امکان صادرات برق ایران به اروپا از طریق ترکیه با مشارکت شرکتهای بخش خصوصی فعال در بازارهای برق منطقه ای در ٨ ماه عادی سال خبر داد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی در تشریح این خبر اظهار داشت: ما مرز مشترکی با اروپا نداریم، اما از طریق یک پست پیشرفته (بک تو بک) از طریق ترکیه تا ٦٠٠ مگاوات امکان تبادل انرژی با اروپا وجود دارد.

به گفته وی، در این خصوص پروتکل و توافقنامه ای بین شرکت مدیریت شبکه برق ایران و طرف ترکیه ای امضا شده که بر اساس آن پروتکلهای فنی تنظیم شده تا طرح شکل اجرایی به خود گرفته و  به نحو مطلوبی انجام شود. درمجموع برنامه این است که ابتدا برق به ترکیه و بعد از طریق این کشور به کشورهای اروپایی  صادر و به همین طریق از اروپا به ترکیه و سپس به ایران وارد شود.

رجبی مشهدی اضافه کرد: آن چه به لحاظ مطالعاتی بررسی شده این است که ظرفیت تبادل برق با کشورهای همجوار تا ٣ هزار مگاوات وجود دارد، اما از طریق خطوط جدید که در برنامه های آینده مدنظر داریم، امکان تبادل برق با این کشورها تا ٥ هزار مگاوات قابل افزایش است.

وی با تاکید بر این که تبادل برق با کشورهای همجوار حتی می تواند به رفع ناترازی برق در فصل گرم سال از طریق واردات نیز کمک کند،

سخنگوی صنعت برق در همین زمینه خاطرنشان کرد: در چهار ماه گرم سال ما مشکل ناترازی برق داریم، اما در ٨ ماه باقیمانده امکان صادرات فراهم است، قطعا این تبادل برق کمک می کند که ناترازی را هم در تابستان برطرف کنیم یعنی در تابستان برق وارد کنیم و در دوره هایی که کمبود نداریم برق را صادر کنیم، پس اتفاقا تبادل و صادرات برق می تواند کمک کند که ناترازی را به حداقل برسانیم.

مدیرعامل شرکت توانیر در پایان از فراهم بودن امکان صادرات برق سرمایه گذاران بخش خصوصی از مسیرهای انتقال برق موجود تا سقف ٣٠٠ مگاوات (٥٠ مگاوات به افغانستان، ٥٠ مگاوات به پاکستان، ١٠٠ مگاوات به عراق و ١٠٠ مگاوات به ترکیه) خبر داد و تصریح کرد: سرمایه گذاران می توانند ٨ ماه برقشان را به این کشورها صادر  و در ٤ ماه گرم سال نیز به داخل عرضه کنند.

ارسال نظر