تعرفه برق برای مشترکان خوش مصرف تغییری نمی‌کند

تعرفه برق برای مشترکان خوش مصرف تغییری نمی‌کند

آنطور که مدیرعامل توانیر خبر داده نرخ برق مشترکانی که پایین تر از الگو مصرف داشته باشند، در سال جاری هیچ تغییری نخواهد داشت اما مشترکانی که بیش از الگو مصرف کنند باید مصارف خود را کنترل کنند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، ۸۰ درصد از مشترکان کمتر از الگوهای تعیین شده در تابستان مصرف برق دارند و ۲۰ درصد بیش از الگو مصرف می‌کنند؛ از این ۲۰ درصد نیز دو درصد بیش از ۷ برابر یک مشترک متعارف مصرف برق دارند.

سال گذشته طرح پاداش مدیریت مصرف برای مشترکان خانگی اجرا شد، در این طرح مشترک چه مصرفش کمتر از الگو باشد چه بیشتر، در صورتی که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته مصرف برق خود را کاهش دهد، مشمول دریافت پاداش می شد.

با اجرای این طرح سه درصد سرانه مصرف برق خانگی در سال گذشته کاهش یافت و اجرای این طرح در سال جاری عمومیت یافت به‌طوری که ۴۰ درصد مشترکان خانگی ۲۲۰۰ میلیارد تومان پاداش صرفه جویی دریافت کردند.

آنطور که مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر اعلام کرده از میان مشترکان خانگی که مشمول پاداش شدند یک سوم علاوه بر این که پاداش دریافت کردند، قبوض برق رایگان داشتند و یا بستانکار شدند.

وی با بیان اینکه هم اکنون ٤٠ میلیون مشترک داریم که ٣٢ میلیون مشترک خانگی هستند، گفت: نرخ برق مشترکانی که بیش از ٢.٥ برابر الگو مصرف کنند، به قیمت برق تجدیدپذیر محاسبه می‌شود و این گروه باید برق مورد نیاز خود را از طریق انرژیهای نو تامین کنند.

رجبی مشهدی با بیان اینکه نرخ برق مشترکانی که پایین تر از الگو مصرف داشته باشند، در سال جاری هیچ تغییری نخواهد داشت اما مشترکانی که بیش از الگو مصرف کنند باید مصارف خود را کنترل کنند، تصریح کرد: تعرفه‌ها برای این دسته از مشترکان به گونه ای است که در صورت افزایش مصرف به بیش از الگو، شاهد تعرفه های پلکانی افزایشی خواهند بود.

مدیرعامل توانیر تاکید کرد: این گروه از مشترکان در صورتی که مصارف خود را کنترل کنند، علاوه بر این که شاهد قبوض سنگین برق نخواهند بود، می‌توانند به تامین برق همه مشترکان در کشور نیز کمک کنند.

ارسال نظر