پرداخت تسهیلات خطرپذیر به شرکت‌های فعال در صنعت برق

پرداخت تسهیلات خطرپذیر به شرکت‌های فعال در صنعت برق

قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات خطرپذیر بین شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) و صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی (صندوق نیرو) به‌منظور تحقق اهداف آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان، فناور و اشتغال‌آفرین در صنعت آب و برق امضا شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از پژوهشگاه نیرو، این قرارداد با هدف اعطای عاملیت بخشی از منابع بند (ط) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، از سوی شرکت توانیر به صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی، میان طرفین مبادله شد.

بر اساس این قرارداد عاملیت، شرکت توانیر بخشی از منابع بند (ط) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال را به منظور اعطای تسهیلات خطرپذیر به شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت برق و شرکت‌های فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی، طبق آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و فناور و اشتغال‌آفرین در صنعت آب و برق به عامل (صندوق نیرو) واگذار می‌کند.

بر همین اساس، شرکت توانیر سیاست‌ها و برنامه‌های اولویت‌دار حمایتی خود را به عامل (صندوق نیرو) اعلام می‌کند و صندوق نیرو نیز با فراهم کردن بستر الکترونیکی ثبت درخواست و ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان و فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی، مطابق اولویت‌های اعلامی، به شناسایی طرح‌های فناورانه و دانش‌بنیان حوزه برق و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌پردازد.

همچنین این صندوق به عنوان عامل شرکت توانیر برای پرداخت تسهیلات، ضمن ارزیابی فنی، اقتصادی، اعتباری و مالی طرح دریافتی از طریق سامانه و طرح‌های ارجاعی از طرف «کارگروه»، به عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات مصوب به متقاضیان در چارچوب ضوابط «عامل» و دستورالعمل‌های کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری متناسب با سیاست‌ها و برنامه‌های اولویت‌دار اعلامی شرکت توانیر با اخذ وثایق و تضامین اقدام می‌کند.

ارسال نظر