تمام مناطق پایین‌دست پایتخت مشکل فاضلاب دارند

تمام مناطق پایین‌دست پایتخت مشکل فاضلاب دارند

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه تمام مناطق پایین‌دست شهر تهران به نوعی با معضل فاضلاب مواجه هستند، اظهارکرد: در سطح پایتخت بیش از ۷۰۰ نقطه انفصال وجود دارد. کمیته‌ای در سطح کلان شهرداری تهران تشکیل شده است که بر اساس تصمیم آن نقاط اولویت‌دار در دستور کار قرار می‌گیرند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا ، حلیاسادات حسینی در هفتمین نظارت ستادی محیط زیست ( چهارشنبه‌های محیط زیستی) در منطقه ۱۷ با اشاره به تشکیل کمیته بهداشت در این منطقه گفت: یکی از معضلات در موضوع محیط زیست شهری نبود مدیریت یکپارچه شهری است. لذا ایجاد چنین کمیته‌هایی و یکپارچه‌سازی اقدامات حتما در افزایش اثربخشی اقدامات محیط زیستی منطقه موثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه تمام مناطق پایین دست شهر تهران به نوعی با معضل فاضلاب مواجه هستند، اظهارکرد: در سطح شهر تهران بیش از ۷۰۰ نقطه انفصال وجود دارد. کمیته‌ای در سطح کلان شهرداری تهران تشکیل شده است که بر اساس تصمیم آن نقاط اولویت‌دار در دستور کار قرار می‌گیرند، لذا نقاط منطقه ۱۷ نیز در این کمیته بررسی خواهد شد.

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با تاکید بر موضوع انرژی و اصلاح الگوی مصرف گفت: اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار به عنوان تنها متولی اصلاح الگوی مصرف انرژی در شهرداری با رویکردی جهادی بر کاهش مصرف تاکید دارد. به همین منظور کمیته اصلاح الگوی مصرف با ریاست این منطقه را تشکیل داده است تا ضمن بررسی نقاط ضعف، اثربخشی مناطق در موضوع کاهش مصرف، سنجیده و راهکارهای لازم ارایه شود.

به گفته وی شهرداری منطقه ۱۷ از پتانسیل خوبی در زمینه تجهیزات کاهنده انرژی برخوردار است که نیازمند اورهال (تعمیرات اساسی) است. بی‌شک با استفاده از این تجهیزات به مراتب درصد کاهش مصرف انرژی این منطقه افزایش خواهد یافت.  

به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، حسینی در پایان کاهش سرانه مصرف آب در منطقه، توسعه خانه‌های محیط زیست، اجرای مبحث مدیریت سبز در این منطقه را مورد تاکید قرار داد و گفت: انتظار می‌رود هر منطقه با معرفی یک ساختمان سبز، مدیریت سبز را در دستور کار قرار دهد.

ارسال نظر