شناسه خبر : 51947

اختصاصی چابک آنلاین ؛

افزایش سرمایه لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی در دست بررسی است

افزایش سرمایه لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی در دست بررسی است

کارنامه عملکرد یکساله شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی منتشر شد که بر این اساس درآمدهای عملیاتی این شرکت تا پایان سال گذشته چیزی حدود ۶ میلیارد و ۹۱۴ میلیون تومان بوده است.

به گزارش چابک آنلاین، این مقدار درآمد عملیاتی تنها یک درصد افزایش نسبت به رقم درآمد های عملیاتی این شرکت نسبت به سال ما قبل ازآن را نشان می دهد.

 شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی درپایان سال گذشته زیان خالص دومیلیارد و 671 میلیون تومانی را به نمایش گذاشت.

زیان خالص شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی درسال 1401 حدود 4 میلیارد و 555 میلیون تومان بوده است.

گفته می شود که جدی ترین چالش پیش روی شرکت درسال مورد گزارش به دلیل حجم بالای مطالبات معوق مربوط به تسهیلات اعطایی دردو دهه اخیربوده که باعث کاهش شدید منابع نقدی و جریان وروردی و به تبع آن کاهش قابل ملاحظه سطح فعالیت عملیاتی شده که عملیات شرکت منجر به زیان 27 میلیارد ریالی وبه تبع آن زیان انباشته 604 میلیاردریالی شده است.

گفته می شودکه یکی ازاقدامات درزمینه برون رفت و حفظ شرایط تداوم فعالیت شرکت، تهیه طرح افزایش سرمایه 1000 میلیارد ریالی از محل آورده نقدی سهامداران برای  تامین سرمایه درگردش شرکت و ارایه آن به سهامداران بوده که این موضوع درحال بررسی سهامداران است.

شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی در سال 1382 تاسیس شده  و سرمایه آن تا پایان سال گذشته 121 میلیارد تومان بوده است.

تر کیب هیات مدیره شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی تا پایان سال گذشته شامل افرادی چون سید حامد اکبری یاسوج، حسین پناهی، اسماعیل دلفراز، ناصر امیدواری و محمد غلامی بوده است.

 

ارسال نظر