شناسه خبر : 49112

اختصاصی چابک آنلاین؛

نادرزاده مهربانی از مدیریت عاملی واسپاری ملت خداحافظی کرد

نادرزاده مهربانی از مدیریت عاملی واسپاری ملت خداحافظی کرد

مدیرعامل شرکت واسپاری ملت،تایید کرد که از ترکیب هیات مدیره و مدیریت عاملی این شرکت فعال در صنعت لیزینگ استعفا داده است.

چابک آنلاین، مجید میرزاحیدری، داوود نادرزاده مهربانی درگفتگو با چابک آنلاین، در مورد گزینه احتمالی سرپرستی واسپاری ملت اظهار بی اطلاعی کرد وگفت که نمی داند که چه فردی برای  سرپرستی  شرکت واسپاری ملت معرفی خواهد شد.

داود نادرزاده مهربانی از اوایل آذرماه سال قبل تا اکنون، عهده دار مدیریت عاملی شرکت واسپاری ملت شده بود.

ترکیب هیات مدیره شرکت واسپاری ملت شامل افرادی چون علی جمشیدفر، محمدرضا جنگجوی اسفهلان، محمدجعفر چراغی، ابومحمد مهرفرد و داود نادرزاده مهربانی بود.

 

ارسال نظر