شناسه خبر : 47065

اختصاصی چابک آنلاین؛

ورود شرکت های جدید به صنعت لیزینگ جای کسی ر ا تنگ نمی کند

ورود شرکت های جدید به صنعت لیزینگ جای کسی ر ا تنگ نمی کند

رضا اوحدی، مدیر عامل شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد:

به گزارش چابک آنلاین، حضور شرکت‌های جدید در صنعت لیزینگ به نفع این صنعت است هرچند که برخی از شرکت های داخل صنعت لیزینگ ممکن است فکر کنند که حضور شرکت‌های جدید عرصه را برای بقیه تنگ کند اما اینطور نیست.

ورود شرکت‌های جدید لیزینگ و تخصصی شدن صنعت می‌تواند برای همه مفید باشد و باعث شکل گیری رقابت سازنده، افزایش آگاهی و  کامل شدن اطلاعات می شود و شرکت‌ها را مجبور به ارایه خدمات تخصصی تر میشوند.

تخصصی شدن منجر به شکل گیری یک رقابت سالم شده و  شرکت‌های با سرمایه بزرگ می‌توانند روی کالاها و صنایع بزرگ‌تر و با سرمایه بالاتر متمرکز شوند.

هرچند که شرکت‌های لیزینگ با سرمایه کمتر ممکن است به صنایع کوچکتر و با سرمایه کمتر متمرکز شوند؛  این تنوع و تخصصی شدن به نفع صنعت و مشتریان این خدمات است و باعث ارتقای این صنعت و خدمات آن می شود.

 

حجم ویدیو: 14.21M | مدت زمان ویدیو: 00:01:41 دانلود ویدیو
ارسال نظر