شناسه خبر : 43118

اختصاصی چابک آنلاین؛

لیزینگ رازی ۱۷ میلیارد تومان سود ساخت

لیزینگ رازی 17 میلیارد تومان سود ساخت

سود خالص شرکت لیزینگ رازی برای نیمه نخست سالجاری به رقم ۱۷ میلیارد و ۴۳۴ میلیون تومان رسید.

به گزارش چابک آنلاین، شرکت لیزینگ رازی در حالی در نیمه نخست امسال سودی در محدوده 17 میلیارد تومان را به نمایش گذارده که این شرکت درنیمه نخست سال قبل 669 میلیون تومان زیان خالص داشت. 

مروری برعملکرد شرکت لیزینگ رازی، نشان می دهد که درآمدهای عملیاتی این شرکت در نیمه نخست امسال در  محدوده 859 میلیون تومان بوده است. 

برخلاف درآمدهای عملیاتی شرکت لیزینگ رازی که در نیمه نخست سال قبل،به مرز دومیلیارد و 536 میلیون تومان نزدیک شده بود. 

مقایسه این دو عدد نشان می دهد که درآمدهای عملیاتی این شرکت در نیمه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 66 درصد افت کرده است. 

درآمدهای عملیاتی شرکت لیزینگ رازی درنیمه نخست امسال بیشتر مربوط به درآمد حاصل از عملیات لیزینگ بوده است. 

این شرکت از محل بازاریابی و توسعه فروش وتخفیف توسعه فروش، درآمدی درنیمه نخست امسال گزارش نکرده است. 

شرکت لیزینگ رازی در سال 83 تاسیس شده وسرمایه فعلی آن 6 میلیارد و یکصد میلیون تومان است.

 

ارسال نظر