شناسه خبر : 40912

اختصاصی چابک آنلاین؛

۱۱ شرکت لیزینگ ۲۷۵۱ میلیارد تومان تسهیلات ارائه کردند

11 شرکت لیزینگ 2751 میلیارد تومان تسهیلات  ارائه کردند

یازده شرکت لیزینگ فعال در بازار سرمایه در نیمه نخست سالجاری بالغ بر ۲.۷۵۱ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان ارائه کردند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، صنعت لیزینگ، از جمله صنایعی بوده که  نقدینگی لازم را برای تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیرمنقول با نرخ معقول فراهم می کند.

این صنعت با تامین منابع مالی و اعتباری به فعالیت های تولیدی و خدماتی شتاب می دهد و مشکل اصلی فرآیندهای تولید را که کیفیت و کمیت تامین مالی است به نحو موثری تقلیل داده و زمینه رشد فعالیت های اقتصادی را فراهم می کند.

بررسی 11 شرکت لیزینگ فعال در بازار سرمایه نشان داده که در نیمه نخست  سالجاری، شرکت های لیزینگ رایان سایپا و واسپاری تجار ایران به ترتیب با 26 و 24 درصد، نیمی از تسهیلات اعطایی لیزینگ را به خود اختصاص داده اند.

براساس این گزارش، شرکت لیزینگ رایان سایپا در شش ماهه نخست امسال  مبلغ 726 میلیارد تومان و شرکت واسپاری تجار ایران نیز مبلغ 653 میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان اعطا کرد.

شرکت لیزینگ کارآفرین هم در نیمه نخست امسال حدود 261 میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان ارائه کرد و در جایگاه سوم بین این 11 شرکت لیزینگ ایستاد.

در مقابل دو شرکت لیزینگ واسپاری ملت و خودرو غدیر در شش ماهه نخست سالجاری، تنها 2 درصد از تسهیلات اعطایی بین این 11 شرکت لیزینگ را به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش، شرکت واسپاری ملت در نیمه نخست سالجاری با ارائه 50 میلیارد تومان در جایگاه آخر بین این 11 شرکت ایستاد و شرکت لیزینگ خودرو غدیر هم 68 میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان ارائه کرد و جایگاه دهم را به خود اختصاص داد.

کارشناسان  بر این باورند که صنعت لیزینگ در ایران جایگاه واقعی خود را هنوز  پیدا نکرده است.

photo_2023-11-20_11-28-13

 

ارسال نظر