شناسه خبر : 24844

اختصاصی چابک آنلاین؛

تعامل بین شرکت های لیزینگ و انجمن ملی لیزینگ کافی نیست

تعامل بین شرکت های لیزینگ و انجمن ملی لیزینگ کافی نیست

امیر حامد رضایی، کارشناس اقتصادی : یکسری مسایل همچون قوانین، مقررات و فشارهای بانک مرکزی از یک سو و ترکیب اعضای هیات مدیره، ترکیب تخصصی داخل لیزینگ ها و نبود برنامه استراتژیک منجر به کاهش نرخ بازدهی لیزینگ ها خواهد شد. برای افزایش نرخ بازدهی لیزنگ ها باید ترکیب هیات مدیره تغییر کند. در مرحله بعد تعامل بین شرکت های لیزینگ و انجمن ملی لیزینگ افزایش یابد و بخشی از بحث های مرتبط به قوانین و مقررات را به انجمن بسپارند.

حجم ویدیو: 4.14M | مدت زمان ویدیو: 00:01:30
ارسال نظر

خدمات بیمه ای