شناسه خبر : 21857

اختصاصی چابک آنلاین؛

تراکتور با قیمت واقعی به دست مصرف کننده نمی رسد

تراکتور با قیمت واقعی به دست مصرف کننده نمی رسد

"حمیدرضا نامی"، رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان‌ تراکتور، کمباین، ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی در گفت و گو با چابک آنلاین: یک فاصله معناداری بین تراکتوری که با قیمت مصوب درب کارخانه به فروش می رسد با تراکتوری که به صورت واقعی در بازار خرید و فروش می شود وجود دارد که این سود حدود چند ده برابر است. فاصله بین این دو مبلغ یک عدد بسیار بسیار معنادار است که هرفردی را به طمع می اندازد که از این فاصله استفاده کند و این باعث شده یک تقاضای کاذب ایجاد شود . بخش عمده ای از کسانی که تراکتور به قیمت دولتی می گیرند مصرف کننده نیستند و مصرف کننده نهایی آن فردی است که تراکتور را از بازار آزاد به نرخ آزاد می خرد و به مزرعه می برد. یعنی کشاورز تراکتور را با حداکثر قیمت می خرد و از طرفی هم کارخانه تراکتور سازی با حداقل قیمت می فروشد.

حجم ویدیو: 4.52M | مدت زمان ویدیو: 00:02:19 دانلود ویدیو
ارسال نظر