شناسه خبر : 40557

اختصاصی چابک آنلاین؛

درآمد عملیاتی ۱۶ شرکت برق منطقه ای به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسید

درآمد عملیاتی 16 شرکت برق منطقه ای به 37 هزار میلیارد تومان رسید

فعالیت ۱۵ شرکت برق منطقه ای در استان های مختلف کشور در سال گذشته، منجر به زیان دهی شد و تنها برق منطقه ای آذربایجان سال گذشته را با سود به انتها رساند.

به گزارش چابک آنلاین، مجموع زیان خالص 15 شرکت برق منطقه ای در سال گذشته از مرز 7471 میلیارد تومان گذشت و برق منطقه ای آذربایجان هم با 3 میلیارد تومان سودخالص سال گذشته را به پایان رساند.

شرکت برق منطقه ای تهران با 1472 میلیارد تومان در رتبه اول و بالاترین زیان خالص سال گذشته را به خود اختصاص داد.

شرکت برق منطقه ای مازندران با 1185میلیارد تومان زیان خالص و شرکت برق منطقه ای اصفهان هم با 894 میلیارد تومان زیان خالص در رتبه های بعدی قرار دارند.

ناگفته نماند که مجموع درآمد عملیاتی این 16 شرکت برق منطقه ای در سال گذشته از مرز 37 هزار میلیارد تومان گذشته است.

براساس این گزارش، مجموع فعالیت 14 شرکت برق منطقه ای در  سال گذشته منجر به زیان عملیاتی 4696 میلیارد تومانی و فعالیت 2 شرکت برق منطقه ای خراسان و کرمان هم منجر به سود عملیاتی 1373 میلیارد تومانی شده است.

photo_۲۰۲۳-۱۱-۱۲_۰۸-۲۷-۲۰

ارسال نظر